top of page
Image by Marco López

FAQ
(Cwestiynau Cyffredin)
GWASANAETHAU

Cymorth ar fwrdd

Ydy hi'n Ddiogel Teithio?

Cymorth Teithio Anifeiliaid Anwes

Cymorth Maes Awyr yn Unig

Ffi

Senior male waiting for a flight by himeself
Passenger Plane attached to jetbridge

Cymorth Maes Awyr yn Unig

Taith i'r maes awyr gyda chymorth parhaus o gofrestru i fyrddio

Byddaf yn rhoi taith i chi i'r maes awyr mewn sedan Infiniti milltir isel glân, gyda arlliw tywyll a seddi lledr, ac yna'n eich helpu gyda'ch bagiau, mewngofnodi, sgrinio diogelwch, a byrddio.  Byddaf yn gofyn am docyn giât gan y cwmni hedfan, felly bydd angen cymorth oherwydd oedran neu gyfyngiad arall sy'n gwneud cymorth yn angenrheidiol. 

Galwad am brisio

Maes Awyr a Chymorth Hedfan

Cymorth yn y maes awyr ac yn yr awyr i chi a/neu anifail anwes.

Byddaf yn eich cynorthwyo gyda'ch bagiau, mewngofnodi, a sgrinio diogelwch.  Mae hyn yn cynnwys mynediad rhad ac am ddim American Airlines Admirals Club a mynediad lolfa Pas Blaenoriaeth neu gredyd bwyta bwyty Priority Pass o $28.00.  Byddaf yn darparu'r model mwyaf newydd o glustffonau canslo sŵn Bose a chlustffon canslo sŵn Apple iPad gyda WiFi ar gyfer adloniant.  Byddaf yn eistedd wrth ymyl chi ar yr awyren, yn eich cynorthwyo yn ystod yr awyren ac yna'n eich cynorthwyo i ddadgynllunio a chasglu'ch bagiau. Byddaf yn aros gyda chi nes i chi gael eich codi yn eich cyrchfan. 

Ffi fflat,  plus airfare taith gron. Galwad am brisio.

Ffi safonol ar gyfer taith hedfan ryngwladol, ynghyd â thocyn hedfan rownd. Galwad am brisio.

Two elderly travelers at the airport

Sending an elderly loved one into a sometimes chaotic airport can be unnerving. 

Portrait with Hands Clasped

Cymorth Taith Llawn

Cymorth trwy gydol eich taith gyfan ._ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Byddaf yn eich cynorthwyo gyda'ch profiad maes awyr llawn, cymorth hedfan llawn, a phrofiad taith lawn.  Mynediad clwb Clwb a Thocyn Blaenoriaeth Admirals neu gredyd bwyta bwyty Priority Pass o $28.00. Byddaf yn darparu'r clustffonau canslo sŵn Bose diweddaraf i chi ac iPad Air gyda WiFi ar gyfer adloniant. Byddaf yn eich cynorthwyo i archebu archebion a theithiau, ac ati.  

Ffi ddyddiol sefydlog,  plus holl gostau teithio fel tocyn hedfan rownd, ceir llogi, ac archebion gwesty am gyfnod y daith. Ffoniwch am bris. 

I'll be your Travel Ally!

I have an affordable set fee to reduce your costs. I am obsessed with providing excellent customer service! 

Pet Chaperone

Transporting your pet in the passenger compartment of an airliner

As your pet chaperone, I can transport a pet within the passenger cabin of most airlines if you should need to safely fly your pet to or from the Houston area, or anywhere else.  Just make sure to get your pet cleared to fly from your veterinarian.  You'll also have to make sure your pet's carrier will fit under the airline's seat.  This information can be found on the airline's website.  I'll treat your pet just like it was my own, with lots of care and attention the entire way!  

Pet bowl on tray table at a window seat on a plane

Pet Travel Requirements By Airline:

Fitness

I invented the title "Travel Ally"  in order to eliminate misunderstandings with standard titles like escort and companion. I'll assist acting as a: 

Traveling Personal Assistant

Safe Travel Chaperone

Unaccompanied Minor Chaperone

Disabled Travel Chaperone

Elderly Travel Chaperone

Elderly Travel Companion

Impaired Travel Companion

Medical Travel Companion 

Airline Chaperone

Flight Chaperone for the Elderly

Airplane Chaperone

Flight Escort

Travel Escort

Airline Escort

Airplane Escort

Airport Escort

Travel Courier

Leave the heavy lifting to me

                               -Your Travel Ally

your

bottom of page